Coleccións e museos

Coleccións e museos

Colección CGAC
Colección Caixa Galicia. A Coruña
Colección Caixanova. Vigo.
Colección Caja Madrid
Colección Unión Fenosa. A Coruña
Colección Diputación de Zaragoza
Colección de Sargadelos. Cervo
Museo Carlos Maside. Sada. A Coruña
Colección Caixavigo. Vigo
Museo Municipal de Alcorcón. Madrid
Museo Municipal do Barco de Valdeorras
Colección Xermolos. Guitiriz
Museo de Artes Plásticas. Alcobendas. Madrid
Deputación de Santander
Deputación de Lugo
Deputación da Coruña
Deputación de Pontevedra
Colección Concello de Lugo
Concello de Ferrol
Concello de Cervo
Colección Ars Nova Mediterránea. Barcelona.