Bibliografía

Enciclopedias

– Enciclopedia Galega
– Enciclopedia Summa Artis. Vol.XLII. Cerámica española. Trinidad Sánchez Pacheco
– Enciclopedia Galicia Arte. Ed. Hercules. Severino Penelas, Antón Castro

Publicacións

– PACO PESTANA. Na porta dos sinos hai un espiñazo grabado no aire. Díptico. Sargadelos. Santiago. 1990
– LOIS LORENZO. Guerreiros. Diario 16. 28/XII/1991
– ALBERTO GONZÁLEZ ALEGRE. As últimas encrucilladas. Catálogo “Trazos e Camiños”. 1993
– MARIO GARCIA HERRADÓN. Catálogo Sargadelos. Ferrol. 1993
– DAVID DE PRADO. Caxigueiro: a pel do ser en cada peza. Catálogo, galería Sargadelos. Santiago. 1994.
– MARIO GARCIA HERRADÓN. Caxigueiro: trayectoria. Revista internacional Cerámica
– MERCEDES ROZAS. El lenguaje del material en la escultura de San Domingos. La Voz de Galicia . 20/4/95.
– SUSANA CENDÁN. Europa . terapia puntual. Catálogo Galería Pardo Bazán. 1995
– ROSARIO SARMIENTO. Catarsis Puntual. La Voz de Galicia. 12/3/95
– FLOR NÚÑEZ SÁNCHEZ. Caxigueiro. Revista Internacional Cerámica, nº 58.1996
– ROSARIO SARMIENTO. Quince años de plástica en la memoria. La Voz de Galicia 4/1/97
– ALBERTO GONZÁLEZ ALEGRE. Catálogo Galería Bacelos. 1997
– SILVIA LONGUEIRA. Setenta años de escultura. La Voz de Galicia. 1997
– TRINIDAD SÁNCHEZ PACHECO. Cerámica española. Summa Artis. XLII. 1997
– Mª LUISA SOBRINO. A escultura moderna en Galicia. De Asorey ós 90. Catálogo do Auditorio de Galicia. 1997
– SEVERINO PENELAS. A escultura actual de Galicia. Catálogo de “Galicia Terra Única”. 1997
– CAXIGUEIRO. Narracións.Catálogo Galería Pardo Bazán. 1998
– JOSÉ MANUEL GARCIA IGLESIAS. Apuntes sobre Arte. A.B.C.Galicia. 29/3/98
– JOSÉ MANUEL B. LÓPEZ VÁZQUEZ/ Mª DOLORES LIAÑO PEDREIRA. Plástica para un certame. Catálogo certame Isaac Diaz Pardo. 1998
– ANTONIO GARRIDO. Diálogo con el espectador y el espacio. Revista Internacional Cerámica nº 67. 1999
– ANA VASCO.19 Formas de Construi-lo espacio. Catálogo. VI Certame Isaac Díaz Pardo
– M. SIO. Galicia se instala en ARCO. La Voz de Galicia. 9/2/99
– MANUEL VILAR. Caxigueiro: poeta das formas. 2/3/99
– ANTONIO GARRIDO. Notas en voz baixa sobre a xeración de escultores galegos dos noventa. Catálogo de “En voz baixa”. Centro de Artesanía e Deseño. 1999
– CARLOS CASANOVA. En voz baja. El Progreso. 3/7/99
– MANUEL VILAR. Revisión da escultura dos 90. La Voz de Galicia. 1999
– CARME VIDAL. Escultores dos noventa en voz baixa. A Nosa Terra. 8/7/99
– MERCEDES ROZAS. Xeografías de Caxigueiro. El Correo gallego. 30/X/1999
– ANTÓN CASTRO. Os anos 90. Galicia Arte. Ed. Hercules
– SEVERINO PENELAS FIGUEIRA. Entorno á cerámica: A moderna seducción da artesanía. Galicia Arte. Ed. Hercules.
– MARINA MAYORAL. No FORO Atlántico. 11/XI/99
– ANA VASCO. 19 formas de construi-lo espacio. Catálogo VI certame de Artes Plásticas. Isaac Diaz Pardo.
– ANTONIO GARRIDO. Escultura gallega contemporánea. La cerámica como punto de partida. Catálogo.
– JOSÉ MANUEL GARCIA IGLESIAS. Ceramistas gallegos. El Correo gallego. 2000-12-27
– ANTONIO GARRIDO. A cerámica como punto de partida para un grupo de escultores.Guía dos libros novos. 2000
– MERCEDES ROZAS. Diálogos co silencio. Catálogo Diálogos co Silencio. 2000
– JUAN FERNANDO DE LAIGLESIA. El taller, el gabinete y la Galería. La escultura gallega en la colección Caixa vigo e Ourense. Últimas incorporacións.
– GALIA BLANCO. Libros-bunker y camuflaje. El Mundo. 27/7/2000
– N.V. Caxigueiro leva o Torrente …Diario de Ferrol. 26/01/2001
– M.L. Esculturas de Caxigueiro. Diario de Ferrol. 31/01/2001
– ANTONIO GARRIDO. Caxigueiro en Córdoba. Catálogo Caxigueiro 1990-2000. 2001
– BERNARDO CASTELO ÁLVAREZ. In Memoriam da Primeira Década do S. XXI. Catálogo Caxigueiro. Edita Centro Torrente-Ballester. 2001
– MANUEL VILAR. Caxigueiro: Dez Anos Contra a Higiene Cultural. A Nosa Terra. 17/02/2001
– SUSO BASTERRECHEA. Caxigueiro 1990-2000. Diario de Ferrol. 2001
– ANTONIO GARRIDO. Artistas Cerámicos en España. Catálogo 2 Culturas, Un Diálogo. 2002
– CARMEN GONZÁLEZ-BORRÁS. Dos Culturas, Un Diálogo. Catálogo 2 Culturas, Un Diálogo. 2002
– ANTONIO GARRIDO. A Escultura Galega na Década dos Noventa. Catálogo Vinte Anos, Vinte Escultores. 2002
– ANA VASCO. O Tempo Detido. Catálogo VII Certame Isaac Díaz Pardo. 2003
– CARMEN GONZÁLEZ-BORRÁS. 2 Kulturem, ein Dialog. Cerámic, Art and Perception. Revista nº 53. Australia. Edición Internacional. 2003
– ANTONIO GARRIDO. Caxigueiro Diante da Luz. Catálogo Caxigueiro.Ed. Museo de Lugo. 2004
– CARMEN GONZÁLEZ-BORRÁS. Caxigueiro Apostando por la Cerámica: Una Elección Minoritaria. Catálogo Caxigueiro.Ed. Museo de Lugo. 2004
– MERCEDES ROZAS. O Sentir dun Latexo Universal. Catálogo Caxigueiro.Ed. Museo de Lugo. 2004
– SUSO BASTERRECHEA. Obligatorio Uso de Casco. Catálogo Caxigueiro.Ed. Museo de Lugo. 2004
– JAUREGUÍZAR. Caxigueiro Amosa no Museo …El Progreso. 16/12/2004
– CARMEN GONZÁLEZ-BORRÁS. La Obra Plástica Convertida en Narración. Revista Internacional Cerámica nº 91. España. 2004
– PACO PESTANA. O Don da Perplexidade. Catálogo Amurallando a Sombra dos Soños. Ed. Museo de Lugo. 2005
– MARÍA PIÑEIRO. Tributo de Arte. El Progreso. 15/06/2005
– MERCEDES ROZAS. Nada es lo que Parece. La Voz de Galicia. 15/01/2005
– JOAQUÍN LENCE. El Arte y la Naturaleza. La Voz de Galicia. 05/2005
– ANTONIO GARRIDO. Vinte Anos de Arte Actual en Galicia, un Balance. Catálogo Accións Estratégicas. 2006
– VIOLETA GONZÁLEZ FORTE. Unha Idea. Catálogo Accións Estratégicas. 2006
– SUSO FERNÁNDEZ. Caxigueiro. El Progreso. 14/03/2006
– CARLOS L. BERNÁRDEZ. Escultura de Nós. Faro de Vigo. 16/03/2006
– MERCEDES ROZAS. Nombres de Poetas. La Voz de Galicia. 03/04/2006
– JUAN BOTELLA. Relato del Fin de los Relatos. Catálogo La Cerámica Española y su Integración en el Arte. 2006
– CARLOS L. BERNÁRDEZ. Unha Mostra de Caxigueiro. El Faro de Vigo. 22/02/2007
– JAUREGUÍZAR. Caxigueiro Denuncia… El Progreso. 12/01/2007
– SUSO FERNÁNDEZ. Caxigueiro en Alza. El Progreso. 23/01/2007
– ANTONIO GARRIDO. Consideraciones sobre la Escultura Cerámica Ibérica Actual. Catálogo Escultura Cerámica Ibérica Contemporánea. 2007
– ANTONIO VIVAS. La Escultura en la Revista Cerámica. Catálogo Escultura Cerámica Ibérica Contemporánea. 1978-2007
– JOSÉ MARÍN-MEDINA. Las dos Crisis de la Cerámica Española como Objeto de Arte. Catálogo Escultura Cerámica Ibérica Contemporánea. 1978-2007
– JOSÉ LUIS ESTÉVEZ. Paseo por la Historia de la Cerámica Ibérica. El País. 11/04/2007
– CARMEN GONZÁLEZ BORRAS. Geschichten von Krieg und Frieden. Keramik Magazín Europa nº 6. 2007
– ALBERTO GONZÁLEZ-ALEGRE. De Nova Materia. Alteracións do Estado Sólido. Catálogo de Nova Materia. Ed. Fundación Caixanova. 2008
– ANTONIO GARRIDO. Fluxo e refluxo no mar da arte( Catálogo). 2008
– JESÚS DURÁN. Reflexións sobreo caos. 13/09/2008. El Progreso
– XESÚS ANDRÉS LÓPEZ PIÑEIRO. Mostra de escultura contemporánea en Ferrol.12-18/05/08. A Nosa Terra
– MERCEDES ROZAS. Sin duda, una de las……… 3/05/08. La Voz de Galicia
– ANTONIO GARRIDO. Escultura, espazo e compromiso. 5 visións desde os 90( Catálogo)
– MERCEDES ROZAS. Caxigueiro. 5 visións desde os 90 ( Catálogo). 2008
– JUDITH S. SCHWARTZ. Confrontational Ceramics. A&C Black. London. University of Pennsylvania Press. Philadelphia.2008
– JOSÉ ÁLVAREZ. Páginas de Barro. “Terra Libris”. Catálogo 2009
– IRIA CANDELA. Realidades, expresións, trama. Arte en Galicia desde 1975. Catálogo “Miradas” . Caixa Galicia. 2009